Baldintza Orokorrak
Zerbitzuen kontratazioa

erreserban aparkalekutik

PARKING TXOFRE-k eskaintzen duen ON-LINE erreserba-zerbitzua aurrez ordainduta dago eta 24 ordu osoko egonaldiei dagokie.

Egonaldia hasteko aurreikusitako egunean Erabiltzailea edozein arrazoirengatik hautatutako aparkalekuan sartzen ez bada, Erabiltzaileak zerbitzura sartzeko eskubidea galduko du PARKIING TXOFREren inolako erantzukizunik gabe.

Aparkalekuan egonaldi-denbora eraginkorra erreserban ezarritakoa baino handiagoa bada, Erabiltzailea behartuta dago sortutako denbora gehigarriagatik soberan dagoen zenbatekoa ordaintzera, zuzenean aparkalekuko instalazioetan.

Erabiltzaileak emandako datuen aldaketa

Erabiltzaileak bere datuak eta erreserba alda ditzake: info@parkingtxofre.com

Erreserba aldatzeko, Erabiltzaileak bere baliogabetzea eskatzeari ekin beharko dio aparkalekuan sartzeko adierazitako data baino 24 ordu lehenago; kasu horretan, gure Baliogabetze Politikan ezarritakoa aplikatuz. Ondoren, Erabiltzaileak erreserba eta erosketa prozesu berri bat egin beharko du bere interesen eta beharren arabera.

Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du erreserba aldatuz gero, PARKING TXOFRE-k ezin duela bermatu erosketa prozesu berrian Erabiltzaileak aurretik lortutako erreserbaren antzeko emaitzak lortuko dituenik.

Pago

Erabiltzaileak bere interesen araberako aparkalekua aukeratzen duenean, erreserbaren BEZarekin prezioa zehatz-mehatz azalduko da.
Ondoren, Erabilera Baldintzak, Kontratuaren Baldintza Orokorrak eta Pribatutasun Politika onartzeko eskatuko zaio erabiltzaileari. Onarpena lortutakoan, Erabiltzailea dagokion ordainketa-pasabidera birbideratuko da transakzioa prozesatzeko.

Ordainketak Kreditu Txartelaren, Zordunketa-txartelaren bidez egingo dira.

Erosketaren berrespena

Eragiketa amaitu ondoren, PARKING TXOFRE-k posta elektroniko bidez egindako erreserbaren berrespena bidaliko dio Erabiltzaileari.

Erabiltzaileak aitortzen du eta onartzen du Inprimatutako Berrespen Dokumentua edo baliozko beste euskarri batean ez eramateak eta aparkalekuko langileei erakusteak kontratatutako erreserbaz gozatu ezinezkoa ekarriko duela.

Baliogabetze politika

Erreserba baliogabetzea erreserbaren baieztapenean adierazitako aparkalekuan sartzeko aurreikusitako data baino 24 ordu lehenago gutxienez egin beharko da.

PARKING TXOFRE-k erreserba baliogabetzeko eskaerak tramitatzeko eskatzen dituen datuak hauek dira: posta elektronikoa, izen-abizenak, telefonoa eta faktura-zenbakia.

Aparkalekuaren erreserbagatik benetan ordaindutako zenbatekoaren itzulketa gure Itzulketa Politikan adierazitako kasuetan baino ez da aurrera egingo.

Itzulketen politika

Aparkalekuaren erreserbagatik benetan ordaindutako guztizkoaren itzulketa kasu hauetan bakarrik egingo da:

Erabiltzaileak erreserbaren berrespenean adierazitako aparkalekuan sartzeko aurreikusitako eguna eta ordua baino 24 ordu lehenago gutxienez egindako baliogabetzeagatik eta, beti ere, gure Baliogabetze Politiken baldintzen arabera.

Erabiltzaileak ordaindutako zenbatekoa osorik edo partzialki itzultzeari ez zaio aurrera egingo kasu hauetan:

Ezinbesteko kasuetan edo PARKING TXOFREtik kanpo ezusteko edo ezinbesteko gertakariren bat gertatuz gero, aparkalekuan sartzea eta geratzea galarazten duena.

Aparkalekuan egonaldi-denbora eraginkorra Erabiltzaileak bere erreserban adierazitakoa baino txikiagoa bada.

Ez da diru-itzulketarik egingo. PARKING TXOFREtik datozen zenbatekoak Erabiltzaileari itzultzea elektronikoki egingo zaio zuzenean egindako erreserbaren ordainketa-transakzioan erabilitako txartelaren banku-kontuan.

Kontratuaren Baldintzen erabilgarritasuna

Kontratuaren Baldintzak jasotzen dituen dokumentua Erabiltzaileak eskura izango du deskargatzeko.

Pribatutasun-politika

Erabilera-baldintza hauek eta Kontratu-baldintza orokorrak onartzean, Erabiltzaileak gure Pribatutasun Politika irakurri, ulertu eta onartu duela onartzen du eta onartzen du.